Category Archives: Tin mặc định

Gói cước Internet Super 45- Tốc độ 45Mbps kết nối nhóm nhỏ thêm vui

Tốc độ gia tăng nhanh về nhu cầu sử dụng của khách hàng, gói cước Super 45 ra đời với mong muốn ” nâng cấp gói cước tốt hơn phục vụ quý khách hàng- nhưng không thay đổi giá cước dịch vụ “. Toàn bộ khách hàng đang sử dụng gói cước Super 35 sẽ…